Vandplan-projekter - vandløb

Vandplan III er igang med at blive realiseret med bl.a. en række vandløbsprojekter

Når projekterne er i offentlig høring vil de kunne ses af Norddjurs Kommunes side for offentliggørelser og høringer.

Brøndstrup Mølleå har udløb øst for Gjerrild Nordstrand.

Projektet består i at gennemføre en forundersøgelse for restaurering af Brøndstrup Mølleå. Projektet er igang. 

Ingerslev har udløb i Hevring Bugt ved Åhuse.

Der er igangsat detailprojekt.

Forundersøgelser er tidligere gennemført med kommunal finansiering.

Detailprojekt og gennemførelse af restaurering af Gjesing Bæk mellem Løvenholm og udløbet i Hevring Å.

Restaureringsprojektet er formuleret, og er i offentlig høring i perioden fra den 4. maj 2023 til den 29. juni 2023. Høringen ses også på Kommunens side for offentliggørelser og høringer.

Forundersøgelse for restaurering af Gjesing Bæk

Forundersøgelser er tidligere gennemført med kommunal finansiering.

Detailprojekt og gennemførelse af restaurering af Langvad Bæk mellem Tørslev og udløbet i Ingerslev Å.

Detailprojektet er ikke startet endnu.

Skærvad Bæk bliver til Skærvad Å syd for Kastbjerg.

Projektet består i at gennemføre en forundersøgelse for restaurering af Skærvad Bæk. Forundersøgelsen er lavet, og var i høring i april 2023.

Projektet er miljøvurderet, og det kræver ikke udfærdigelse af en miljøkonsekvens-rapport. Denne afgørelse er i offentlig høring i perioden 24. april til 21. maj 2023.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Den afgørelse har en klagefrist den 1. juni 2023.

Både miljøvurdering af afgørelse ses også på Kommunens side for offentliggørelser og høringer.

Forundersøgelse for restaurering af Skærvad Bæk

Offentlig høring af miljøvurdering af restaurerings-projektet ved Skærvad Bæk 

Afgørelse efter vandløbs- og naturbeskyttelseslovene

Kontakt

Thomas Elsborg