Vandplan-projekter - vandløb

Vandplan III er igang med at blive realiseret med bl.a. en række vandløbsprojekter

Når projekterne er i offentlig høring vil de kunne ses af Norddjurs Kommunes side for offentliggørelser og høringer.

Brøndstrup Mølleå har udløb øst for Gjerrild Nordstrand.

Projektet består i at gennemføre en forundersøgelse for restaurering af Brøndstrup Mølleå. Projektet er igang. 

Ingerslev har udløb i Hevring Bugt ved Åhuse.

Der er igangsat detailprojekt.

Forundersøgelser er tidligere gennemført med kommunal finansiering.

Detailprojekt og gennemførelse af restaurering af Gjesing Bæk mellem Løvenholm og udløbet i Hevring Å.

Detailprojektet er ikke startet endnu.

Forundersøgelser er tidligere gennemført med kommunal finansiering.

Detailprojekt og gennemførelse af restaurering af Langvad Bæk mellem Tørslev og udløbet i Ingerslev Å.

Detailprojektet er ikke startet endnu.

Skærvad Bæk bliver til Skærvad Å syd for Kastbjerg.

Projektet består i at gennemføre en forundersøgelse for restaurering af Skærvad Bæk. Forundersøgelsen er lavet, og er i høring frem til den 20. april 2023.

Offentlig høring af genopretningsprojektet af Skærvad Bæk 

Kontakt

Thomas Elsborg