Gældende vandløbs-regulativer

I Norddjurs Kommune findes der 71 vandløbsregulativer, gældende for i alt 237 km offentlige vandløb.

I disse vandløb er det kommunen, eller dennes entreprenører, der foretager grødeskæring, oprensning mm.

Norddjurs Kommune har, i forbindelse med kommunalreformen i 2007, overtaget vandløbsregulativer fra de tidligere Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald Kommuner, samt fra det tidligere Aarhus Amt.

Gældende regulativer kan findes på MitVandløb.dk. Ønsker du at se tidligere vandløbsregulativer, udarbejdet af de tidligere kommuner og amtet før 2007, så kontakt Norddjurs Kommune.

Alle gældende vandløbsregulativer på MitVandløb.dk

Kontakt

Jens Gregersen