Klima- og energi-projekter

Klima og energi giver anledning til mange mindre, større og kollosale projekter - i nutiden og i fremtiden.

Projektsamlingen hér er ikke en komplet samling for samtlige klima- og energi-relaterede projekter i Norddjurs Kommune. Klima og energi tænkes og vurderes i alle lokalplaner, projekter etc., der udsendes fra kommunen.

Grenaa - næse for vand

Et projekt, der ønsker at sikre Grenaa mod trefolds-vand: stigende havvand, opstigende grundvand og større afstrømning af overfladevand gennem Grenåen.

Grenaa - næse for vand

Robust Norddjurs

Norddjurs Kommune arbejder målrettet for at øge robustheden og sikkerheden ved oversvømmelser.

Robust Norddjurs