Klima og energi - tilpasning

En klimavenlig fremtid i Norddjurs

I Norddjurs er der allerede godt gang i den grønne omstilling

Der er mange initiativer bl.a. hos Aqua Djurs, Reno Djurs, Varmeværkerne og Grenaa Havn, derfor har vi, sammen med lokale virksomheder, samlet et udpluk af de mange mange gode initiativer, som er igang i erhvervet i Norddjurs Kommune "Norddjurs Kommune tager del i Den Grønne Omstilling". 

Den Grønne Omstilling - Norddjurs Kommune

Der er behov for at vi tilpasser os fremtidige klimaudfordringer...

...derfor har Norddjurs Kommune vedtaget en robust energi- og klimapolitik, som skal arbejde for en grøn energiomstilling og klimatilpasse vores samfund til fremtidens klimaudfordringer med øget vandmasser både fra regnvand, opstigende grundvand og stormfloder.

Energi- og Klimapolitikken

Hele initiativet er, i Norddjurs Kommune, bundet op på Energi- og Klimapolitikken fra 2017.

Norddjurs Kommunes Energi- og Klimapolitik

Politikken arbejder med 5 spor

1 - Aktive samarbejder

De aktive samarbejder er gennemgående for de øvrige fire spor, da samarbejder er retningsgivende for hvordan vi kommer i mål og lykkes sammen i fællesskab. 

2 - Et robust Norddjurs

Norddjurs Kommune arbejder målrettet for at øge robustheden og sikkerheden ved oversvømmelser.

3 - Grøn transport

Norddjurs Kommunes arbejde med at udbrede den grønne transport.

4 - By og land i udvikling

Vi arbejder med pro-aktiv vand-planlægning, hvor vi skaber lokalsamfund i balance.

5 - Grøn erhvervsvækst

Cirkulær økonomi, synergi og grøn omstilling i virksomheder rummer et stort vækstpotentiale.