Klima

En klimavenlig fremtid i Norddjurs

I Norddjurs er der allerede godt gang i den grønne omstilling

Der er mange initiativer bl.a. hos Aqua Djurs, Reno Djurs, Varmeværkerne og Grenaa Havn, derfor har vi, sammen med lokale virksomheder, samlet et udpluk af de mange mange gode initiativer, som er igang i erhvervet i Norddjurs Kommune "Norddjurs Kommune tager del i Den Grønne Omstilling". 

Den Grønne Omstilling - Norddjurs Kommune

Der er behov for at vi tilpasser os fremtidige klimaudfordringer...

...derfor har Norddjurs Kommune vedtaget en robust energi- og klimapolitik, som skal arbejde for en grøn energiomstilling og klimatilpasse vores samfund til fremtidens klimaudfordringer med øget vandmasser både fra regnvand, opstigende grundvand og stormfloder. 

Norddjurs Kommunes Energi- og Klimapolitik

Aktive samarbejder

Norddjurs indgår i aktive samarbejder på tværs af nationale, regionale og kommunale grænser. De aktive samarbejder er retningsgivende for hvordan vi kommer i mål og lykkes sammen i fællesskab. Ingen kan løse klimaudfordringerne alene, derfor er samarbejder altafgørende for at lykkes

Norddjurs Kommune samarbejder både nationalt, regionalt og kommunalt. Men også med vores mange engagerede lokalsamfund. 

I Norddjurs deler vi klimaarbejdet op i vand og energi og du kan her på hjemmeside finde de projekter, der er afledt af klimaarbejdet.