Særlig støtte til høje boligudgifter

Til dig, som har oplevet en ændring - eksempelvis arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse - der betyder, at du er vanskeligt stillet økonomisk - enten på grund af høje boligudgifter og/eller mange børn.

Sådan søger du om særlig støtte

 • Du skal henvende dig personligt i jobcenteret og udfylde et ansøgningsskema om særlig støtte

 • Når du møder i jobcenteret, skal du medbringe dokumentation for blandt andet boligudgifter. Brug vores huskeliste til hvilke bilag, du skal medbringe - se nedenfor

Inden der ydes støtte vil jobcenteret undersøge, om der kan skaffes en rimelig og billigere bolig. Du skal også være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter afhænger af din og din ægtefælles formue- og indtægtsforhold.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan søge, hvis du:

 • har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab (en social begivenhed)
 • har høje boligudgifter og/eller mange børn
 • modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, kontantydelse, syge- eller barselsdagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, supplement til brøkpension eller ledighedsydelse

 

Du skal være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af din og din ægtefælles formue- og indtægtsforhold. 

Du kan ikke søge, hvis du:

 • Har nået efterlønsalderen og ikke opfylder betingelserne for at få social pension
 • Modtager førtids– eller folkepension
 • Er gift og din partner har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- og arbejdsmuligheder. 

Nej, det er ikke det samme som Boligstøtte.  

Du skal kontakte jobcenteret, hvis du har spørgsmål til:

 • Hvor meget du er bevilliget i kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller særlig støtte

 • Hvad dit kontanthjælpsloft er

 • Hvorfor du skal betale særlig støtte tilbage

Du skal kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 20 60, hvis du har spørgsmål til:

 • Hvor meget du bliver sat ned i boligstøtte eller særlig støtte

 • Hvornår din særlige støtte bliver udbetalt

 • Hvordan din boligstøtte er beregnet 

Det kan være, du får mindre særlig støtte, hvis du får enten:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Integrationsydelse

 

Årsagen er, at der fra 1. oktober 2016 er en grænse for, hvor meget du samlet kan få i kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, boligstøtte og særlig støtte. Det kaldes kontanthjælpsloftet.

Læs mere om kontanthjælpsloftet på borger.dk

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Telefon:89 59 10 00