Integrationsydelse (SHO-ydelse)

Integrationsydelse hedder officielt "Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse" og forkortes ofte SHO-ydelse. Det er en økonomisk støtte til dig, som er ledig, og som ikke har haft lovligt ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 år ud af de sidste 10 år.

Din kontakt med jobcenteret

  • For at søge om SHO-ydelse, skal du melde dig ledig ved at møde personligt op i jobcenteret.

  • Du kan allerede melde dig ledig hjemmefra på jobnet.dk. Du skal dog stadig møde personligt op og tilmelde dig som arbejdssøgende i jobcenteret på din første ledighedsdag.

  • Når vi behandler din ansøgning om økonomisk hjælp, tager vi automatisk stilling til, om du har ret til SHO-ydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

  • Flytter du kommune, skal du huske at ansøge om SHO-ydelse igen i din nye bopælskommune.

For at få udbetalt SHO-ydelse, følger en række rettigheder og pligter. Vi vil løbende indkalde dig til samtaler,  hvor vi taler med dig om din jobsøgning og laver en plan for, hvordan du kommer hurtigst muligt i arbejde.

Læs mere om Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse på borger.dk

Ledige stillinger

Jobnet.dk

For dig der søger job. Find dit næste job på jobnet.dk 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Telefon:89 59 10 00