Fortrinsret

Reglerne om fortrinsadgang har til formål at styrke muligheder for beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelse.

Ofte stillede spørgsmål

Ordningen indebærer, at ansøgere med funktionsnedsættelse kan søge opslåede stillinger i det offentlige med fortrinsadgang. Dette gælder også elevpladser, taxibevillinger, kiosker og stadepladser.
Ansøgere med fortrinsadgang har ret til at komme til en jobsamtale. Man ansættes, hvis arbejdsgiveren vurderer, at man er den bedst kvalificerede til jobbet. 
Hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at ansætte ansøgeren med fortrinsadgang, skal han eller hun sende en skriftlig redegørelse til jobcentret og vente
med at besætte stillingen, til der er gennemført en dialog med jobcentret. Jobcentret skal i denne dialog sikre at: 

  •  Ansøgers kompetencer tages i betragtning
  • Arbejdsgiver kender til de handicapkompenserende ordninger 

Personer, der på grund af funktionsnedsættelse kan have eller har vanskeligt ved at opnå ansættelse. 

Man kan enten inddrage jobcentret eller vælge at søge en stilling med fortrinsadgang uden om jobcentret. 
Hvis jobcentret inddrages og vurderer, at ansøger kan benytte fortrinsadgangen, har vedkommende krav på en ansættelsessamtale.
Hvis man vælger at søge en stilling med fortrinsadgang uden at inddrage jobcentret, har man krav på ansættelsessamtale, såfremt de formelle uddannelseskrav nævnt i jobopslaget er opfyldt.
Hvis man ønsker jobcentrets hjælp til at søge en stilling med fortrinsadgang, så kontakt enten din egen sagsbehandler eller Jobcenter Norddjurs' nøgleperson for hjælpemidler og handicapkompenserende ordninger.
Skriv mail til nøgleperson

Eksempler på brug af reglerne om fortrinsret

CLAUS er kørestolsbruger på grund af en medfødt funktionsnedsættelse. Han er uddannet skolelærer men har haft svært ved at blive inviteret til ansættelsessamtaler. 
Ved hjælp af fortrinsadgang kommer han til samtale og bliver ansat i en nyoprettet stilling som lærer.

KATARINA er ingeniør men bliver fyret på grund af nedskæringer i firmaet. Hun har epilepsi og er bekymret for, at det forhindrer hende i at få nyt job. 
Katarina søger med fortrin et job som ingeniør i en teknisk forvaltning. Da en anden ansøger er bedre kvalificeret, får Katarina ikke jobbet, men ansættes i stedet i job med løntilskud samme sted. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Kontakt for handicapkompenserende ordninger
Arbejdsmarkedsafdelingen