AC Ørsted / Aktivitetscenteret Ørsted

Velkommen! Her kan du læse om mulighederne på Aktivitetscenteret Ørsted. I daglig tale kalder vi os ofte for ”AC Ørsted”.

Aktivitetscenter Ørsted ligger i forbindelse med bofællesskaberne Kærvang og Skovvang i udkanten af Ørsted. Vi tilbyder aktiviteter og samvær til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som er visiteret hertil under § 104.

Mange af aktivitetscenterets brugere bor på enten Kærvang eller Skovvang. De øvrige brugere bor i lokalområdet.

Brugergruppen på Aktivitetscenter Ørsted er sammensat af forskellige mennesker med forskellige ønsker, kompetencer og livsvilkår, og derfor tilpasses tilbuddene i AC Ørsted i høj grad individuelt.

Aktiviteter tilpasses så de kan udføres på mange forskellige funktionsniveauer. De tager afsæt i, hvad der motiverer den enkelte.

På AC Ørsted summer der af liv og aktivitet. Indholdet i dagligdagen giver mulighed for, at den enkelte er AKTIV. På AC Ørsted tror vi på, at aktiv deltagelse i eget liv skaber trivsel og udvikling.

Indgangsparti AC Ørsted

Fysiske rammer

Personale og brugere på AC Ørsted laver aktiviteter

Hverdagen på AC Ørsted

Brugere på AC Ørsted har hyggelig frokost

Aktiviteter, arrangementer og traditioner

Årshjul og nyhedsbreve

Medarbejder

Fagligt fundament

AC Ørsted

Telefon: 30 45 91 45

Afdelingsleder

Jens Jacob Jacobsen

Email: jejj@norddjurs.dk

Telefon: 29 24 41 39

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang:

Politikker 

Kvalitetsstandarder

Socialpolitisk tilgang