Ejendomsskattebilletten

Som ejer af fast ejendom i Norddjurs Kommune betaler du ejendomsskat til kommunen.

Ejendomsskattebilletten "Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom" for 2023 udsendes i december måned 2022.

Indbetalingskort til 1. og 2. rate udsendes særskilt henholdsvis medio december 2022 og medio juni 2023.

Jfr. teksten på ejendomsskattebilletten fremsendes indbetalingskort til 2. rate i juni måned 2023, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt PBS.

Du vil modtage din ejendomsskattebillet i din Digitale Postkasse/E-boks, hvis du har sagt ja til at modtage digital post fra det offentlige.

Ejendomsskattebilletten udsendes til alle ejere af en ejendom. Der vil tværs over ejendomsskattebilletten være skrevet KOPI, hvis man ikke er registreret som hovedejer hos kommunen. Det vil være hovedejeren, der modtager indbetalingskortet, hvis betalingen ikke er tilmeldt PBS.

HUSK at indbetale det fulde beløb for raten.

Ejendomsskatten kan indbetales via Netbank eller gennem banker og sparekassers betalingsservice (PBS).

Det er ikke muligt at betale ejendomsskatten på rådhuset.

Forfaldsdatoerne er den 1. januar og den 1. juli, med sidste rettidige betalingsdage den 4. januar og den 4. juli, eller første hverdag herefter.

Skylder du ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav?

Vær opmærksom på følgende:

Hvis du ikke betaler din ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav til tiden, får du først en rykker, en varsling og herefter bliver der foretaget udlæg i ejendommen.

Når udlægget er foretaget oversendes kravet til en advokat med yderligere omkostninger og i værste fald kan det ende med en tvangsauktion.

Hvis du har spørgsmål til dette, kan du kontakte vores opkrævningsafdeling på tlf. 89 59 18 18 eller mail: fo@norddjurs.dk

Læs mere om ejendomsskat

Ejendomsskat (grundskyld) beregnes som en promille af den afgiftspligtige grundværdi (normalt af grundværdien minus evt. fradrag for forbedringer). Kommunalbestyrelsen fastsætter promillen i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned.

For 2023 er den fastsat til 34 o/oo. For produktionsjord er den dog fra statens side fastsat til 7,20 o/oo.

Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre beløb, f.eks. bidrag til vedligeholdelse af private fællesveje i visse områder, skorstensfejerafgift, affaldsgebyr - jord, rottebekæmpelse mv.

Er ejendommen blevet solgt, og har kommunen modtaget endelig meddelelse fra Tinglysningen herom, vil der automatisk blive udsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende indbetalingskort til ny ejer.

Hvis du har solgt ejendommen eller en del af ejendommen, skal du aflevere ejendomsskattebilletten hos den advokat eller ejendomsmægler, som har formidlet ejerskiftet.

Hvis der sker ejerskifte omkring betalingsterminen for ejendomsskat 1. januar og 1. juli er det vigtigt, at sælger selv afmelder ejendommen til PBS.

Har du spørgsmål?

Kontakt ejendomsskattekontoret