Ejendomsskattebilletten

Som ejer af fast ejendom i Norddjurs Kommune betaler du ejendomsskat til kommunen.

Ejendomsskattebilletten "Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom" for 2022 udsendes i december måned 2021.

Indbetalingskort til 1. og 2. rate udsendes særskilt henholdsvis medio december 2021 og medio juni 2022.

Jfr. teksten på ejendomsskattebilletten fremsendes indbetalingskort til 2. rate i juni måned 2022, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt PBS.

Du vil modtage din ejendomsskattebillet i din Digitale Postkasse/E-boks, hvis du har sagt ja til at modtage digital post fra det offentlige.

Ejendomsskattebilletten udsendes til alle ejere af en ejendom. Der vil tværs over ejendomsskattebilletten være skrevet KOPI, hvis man ikke er registreret som hovedejer hos kommunen. Det vil være hovedejeren, der modtager indbetalingskortet, hvis betalingen ikke er tilmeldt PBS.

HUSK at indbetale det fulde beløb for raten.

Ejendomsskatten kan indbetales via Netbank eller gennem banker og sparekassers betalingsservice (PBS).

Det er ikke muligt at betale ejendomsskatten på rådhuset.

Forfaldsdatoerne er den 1. januar og den 1. juli, med sidste rettidige betalingsdage den 4. januar og den 4. juli, eller første hverdag herefter.

Skylder du ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav?

Vær opmærksom på følgende:

Hvis du ikke betaler din ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav til tiden, får du først en rykker, en varsling og herefter bliver der foretaget udlæg i ejendommen.

Når udlægget er foretaget oversendes kravet til en advokat med yderligere omkostninger og i værste fald kan det ende med en tvangsauktion.

Hvis du har spørgsmål til dette, kan du kontakte vores opkrævningsafdeling på tlf. 89 59 18 20 / 89 59 10 82  / 89 59 18 23 eller mail: fo@norddjurs.dk

Læs mere om ejendomsskat

Ejendomsskat (grundskyld) beregnes som en promille af den afgiftspligtige grundværdi (normalt af grundværdien minus evt. fradrag for forbedringer). Kommunalbestyrelsen fastsætter promillen i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned.

For 2022 er den fastsat til 34 o/oo. For produktionsjord er den dog fra statens side fastsat til 7,20 o/oo.

Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre beløb, f.eks. bidrag til vedligeholdelse af private fællesveje i visse områder, skorstensfejerafgift, affaldsgebyr - jord, rottebekæmpelse mv.

Er ejendommen blevet solgt og har kommunen modtaget endelig meddelelse fra Tinglysningen herom, vil der automatisk blive udsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende indbetalingskort til ny ejer.

Hvis du har solgt ejendommen eller en del af ejendommen, skal du aflevere ejendomsskattebilletten hos den advokat eller ejendomsmægler, som har formidlet ejerskiftet.

Hvis der sker ejerskifte omkring betalingsterminen for ejendomsskat 1. januar og 1. juli er det vigtigt, at sælger selv afmelder ejendommen til PBS. En afmelding til PBS ca. en måned før 1. januar og 1. juli bevirker, at der bliver udskrevet et indbetalingskort, som kan udleveres til den nye ejer.

Registrering af et ejerskifte bevirker i alle tilfælde, at en PBS tilmelding bliver afmeldt.

Indefrysning af grundskyld 2018 - 2020

Boligejere kan fra 2018 få en del af grundskylden/ejendomsskatten indefrosset. Det betyder, at en del af grundskylden ikke skal betales. Beløbet er trukket fra opkrævningen på ejendomsskattebilletten. Det beløb, der er indefrosset, svarer til den årlige stigning i grundskyld.

Stigningen skal udgøre mindst 200 kr. pr. ejer. Derfor vil der være nogle ejendomme, som ikke får indefrosset grundskyld.

Det beløb, der bliver indefrosset, bliver tilskrevet et lån, som fordeles på alle ejere af ejendommen. Hvert år modtager alle ejere en opgørelse, som viser det indefrosne beløb.

Du kan ikke fravælge at få indefrosset din grundskyld, og du kan ikke vælge at indfri lånet i perioden 2018-2021. Lånet er rente- og gebyrfrit.

Lånet på den indefrosne grundskyld skal betales ved ejerskifte. Opkrævningen udsendes automatisk fra kommunen. Ved handel mellem ægtefæller overdrages lånet og skal ikke betales. 

Hver enkelt ejer vil hvert år modtage en årsopgørelse over lånet. Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes af rådgiver ved ejerskifte.

Folketinget har vedtaget lov. nr. 278 af 12. april 2018. Loven betyder, at kommunerne skal indefryse årlige stigninger i grundskylden for 200 kr. pr. ejer. Det grundskyldsbeløb, boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, vil dermed ikke stige.

Læs lovgrundlaget på Skatteministeriets hjemmeside skm.dk