Hvem er specialvejlederne?

Specialvejledere tilknyttet Trivsel og læring.

Specialvejlederfunktionen

Hvad er formålet:

Vi arbejder med at skabe trivsel i fællesskaber – at skabe miljøer hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet.

Enkelte børn, grupper, klasser, teams og ledelse i sfo, almen skole og specialgrupper/klasser

Hvem er vi:

Specialvejlederne er lærere/pædagoger som har mange års erfaring med arbejdet i skoler og institutioner, og som bruger denne viden og erfaring til at vejlede personaler og familier. Tilgangen er praksisrettet - vi tager udgangspunkt i de miljøer barnet er en del af og vejleder herudfra, hvad man som lærer/pædagog og forældre kan gøre for at øge barnets deltagelsesmuligheder, trivsel og læring.

Vores tilgang:

Vi har fokus både på det, der er svært, og på den gode historie - og bringer således barnets/klassens perspektiv og ressourcer i spil. Vi arbejder med en systematisk, koordineret og dokumenteret tilgang, hvor der lægges vægt på samarbejdet mellem barn, forældre og lærere/pædagoger.

Hvad gør vi:

  • Observationer i klasser
  • Vejledning/sparring
  • Oplæg
  • Vidensdeling
  • Sagsafklaring
  • Tovholder funktion

Hvordan får man fat i os:

Henvisning sendes til indstillinger@norddjurs.dk

Ved spørgsmål kontakt:

Leder af trivsel & Læring, Mette Lubek på mobil 20 37 95 55

Mette Rævsgaard, mail: mwr@norddjurs.dk - telefon 23 42 16 05

Ane Fjendbo Bjerkø, mail: afbj@norddjurs.dk - telefon 29 27 84 66

Anne Fernald, mail: afer@norddjurs.dk - telefon 20 23 86 53

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)