Specialvejledere

Hjælp til praksis i skolerne.

Formålet med specialvejlederne er at opkvalificere skolens og hjemmets samarbejde om inklusion og specialundervisning.

Målgruppen er enkelte elever, grupper, klasser, teams og ledelse i SFO, almenskole og specialklasser.

Hvordan?

Specialvejlederne kan yde supervision, sparring og vejledning samt foretage observation.

Specialvejlederne kan deltage i undervisning med henblik på situeret læring.

Specialvejlederne kan indgå i både korte og længerevarende forløb efter behov.

Med hvilken tilgang?

Specialvejlederne arbejder med udgangspunkt i den gode historie og udviklingspotentialet hos det enkelte barn.

Der arbejdes med en systematisk, koordineret og dokumenteret tilgang. Der lægges vægt på samarbejde mellem elev, forældre, lærere, pædagoger og specialvejleder samt evt. tilknyttet psykolog.

Specialvejlederne har fokus på inkluderende læringsmiljøer. 

Spørgsmål til ordningen kan rettes til aftaleholder Mette Lubek på mobil 2037 9555.

Henvisninger sendes til indstillinger@norddjurs.dk

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)