Specialpædagogisk gruppe

Hvad sker der, hvis mit barn har brug for støtte?

Specialpædagogisk gruppe understøtter det pædagogiske arbejde i kommunens daginstitutioner med børn, som har et særligt behov for en ekstra indsats i en periode.

Det kan være børn med motoriske vanskeligheder, børn med en senere udvikling, børn med adfærdsproblemer, børn med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne samt børn med social og følelsesmæssige vanskeligheder. Specialpædagogiske vejledere arbejder med en systemisk, anerkendende og udforskende, ressource- og relationsorienteret tilgang.

Det betyder, at vi arbejder med at forstå mennesker (børn og personale) i lyset af deres handlinger, muligheder og begrænsninger i forhold til det miljø, som de er en del af. I daginstitutioner er alle børn og personaler med til at påvirke miljøet og de påvirkes også alle af miljøet.

Vi tænker derfor alle ind som vigtige medskabere af en inkluderende praksis hvor: Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager – og tør livet.

Den enkelte specialpædagogiske vejleder udfører sit daglige arbejde i en eller flere af kommunens dagtilbud. Vi har base, kontor – og mødelokaler i administrations bygningen i Glesborg.

Læs mere om vores specialpædagogiske indsats her: Pjece SPG 

Ansøgning

Når personalet i dagtilbud vurderer, at der er behov for en specialpædagogisk indsats, ansøger lederen om en indsats. Forældrene giver skriftlig samtykke.

Ansøgningsskema og SMTTE, hvor S og M er udfyldt, indsendes til indstillinger@norddjurs.dk.

Vi har tildelingsmøde til specialpædagogisk indsats den første tirsdag i hver måned. (Dog ikke i juli)

Der er ansøgningsfrist til indsats den sidste tirsdag i måneden.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)