Samarbejde med skoler og dagtilbud

Et tæt samarbejde om børns læring og trivsel.

Trivsel og læring (PPR) arbejder tæt sammen med personalet i skoler og dagtilbud om børn og unges læring og trivsel.

Hvert år udarbejdes en grundkontrakt for det kommende års samarbejde, og når Trivsel og læring (PPR) indgår i særlige forløb eller indsatser, udarbejdes desuden en forløbskontrakt mellem Trivsel og Læring (PPR) og skolen og/eller dagtilbuddet. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)