Særligt dagtilbud

Norddjurs Kommune har oprettet pladser i særligt dagtilbud jf. lov om socialservice § 32.

Børn i alderen 0-6 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for hjælp eller særlig støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Har du spørgsmål til det særlige dagtilbud kan du kontakte leder af Trivsel og Læring (PPR) Mette Lubek på telefon 2037 9555.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)