Læsecenter

Tilbud til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Norddjurs Kommune har udarbejdet en Handleplan for læsning. Evalueringsplanen til handleplanen er revideret d. 18.06.21.

Norddjurs Kommune har et tilbud til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Elever fra 3.-4. klasse visiteres til tilbuddet via hjemskolen. Mere information via linket herunder:

Læsecentret tilbyder også support på skoler til elever og lærere på alle Norddjurs skoler relateret til læse-skrivevanskeligheder.

Henvisningsskema, finder du under "indstilling til Trivsel og Læring (PPR)", udfyldes og returneres med underskrift til indstillinger@norddjurs.dk.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)