Indstilling til Trivsel og læring

Indstilling til Trivsel og Læring (PPR) foregår som regel gennem skole eller dagtilbud.

Ønsker I at indstille til Skole- og fraværsprojektet, skal der udover indstillingskemaet til Trivsel og Læring (PPR) også udfyldes en samtykkeerklæring.  Denne samtykkeerklæring indsendes sammen med indstillingen.

Indstilling til Trivsel og Læring (PPR) foregår som regel gennem skolen eller dagtilbuddet. Ønsker I at indstille til "På forkant med fravær", skal der både udfyldes et indstillingsskema til Trivsel og Læring (PPR) samt en seperat samtykkeerklæring. Begge dele findes nedenfor.

Kontaktboks

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)