Hvordan arbejder Trivsel og læring?

Trivsel og læring har fokus på barnets trivsel, udvikling og læring.

  • Trivsel og læring arbejder ud fra en systemisk, anerkendende tilgang.

Desuden arbejder Trivsel og læring sammen med resten af skole- og dagtilbudsområdet ud fra følgende fire værdier:

Kontrol - Barnet skal kunne overskue situationen

Anerkendelse - Barnet bliver set og hørt på egen præmisser

Forbundethed - Barnet oplever at tilhøre et socialt fællesskab på værdige vilkår

Bevægelse - Barnet oplever at have handlemuligheder i sin situation

Trivsel og læring arbejder i alle henseender for et målrettet og udviklende skole- og dagtilbudsmiljø, der er inkluderende for alle børn jvf. kommunens Politik for inklusion og tidlig indsats (pdf).

Inden for denne ramme anvender Trivsel og Læring (PPR) en vifte af forskellige metoder alt efter opgaven. Du kan læse om udvalgte metoder ved at klikke dig rundt i menuen til venstre.

Kontaktboks

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ Sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)