Fysioterapeuterne 0 - 6 år

Fysioterapeuterne i Trivsel og Læring (PPR) tilbyder rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale omkring børn i alderen 0-6 år.

Børnene skal på henvisningstidspunktet være under 5 år.

Vejledning, rådgivning og sparring tilbydes:

  • i forhold til at understøtte udvikling af inkluderende udviklings- og læringsmiljøer i dagtilbud

  • i forhold til at understøtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns motoriske udvikling

  • når barnet formodes at have motoriske udfordringer

  • når barnet formodes at være udfordret i forhold til bearbejdning af sanseindtryk

Fysioterapeuterne prioriterer tidlig indsats, ud fra viden om, at tidlig indsats kan være langt mindre indgribende for barnet. Vi arbejder forebyggende ind i sagerne, så professionelle og forældre får redskaber og handlemuligheder til at støtte deres barn så tidligt i barnets liv som muligt.

For at indsatsen får de bedste kår for barnet, er det vigtigt at de professionelle og forældrene arbejder tæt sammen om en koordineret indsats for barnet.

Den fysioterapeutiske indsats koordineres med de øvrige faggrupper i Trivsel og Læring (PPR). Efter gældende regler samarbejdes med eksterne samarbejdspartnere, herunder sundhedsplejen.

Fysioterapeuterne har udarbejdet nogle vejlednings pjecer som du kan se nedenfor.

Fysioterapeuterne har udarbejdet nogle pjecer, hvor du kan læse mere om emnerne

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)