Fysioterapeuterne 0 - 6 år

Fysioterapeuterne i Trivsel og Læring (PPR) tilbyder rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale omkring børn i alderen 0-6 år.

Børnene skal på henvisningstidspunktet være under 5 år. 

Vejledning, rådgivning og sparring tilbydes: 

  • for at understøtte inkluderende udviklings- og læringsmiljøer i dagtilbud. 
  • for at understøtte forældre og pædagogisk personale i at skabe gode rammer for barnets sansemotoriske udvikling. 

Fysioterapeuterne prioriterer tidlig indsats, ud fra viden om, at tidlig indsats kan være langt mindre indgribende for barnet. Vi arbejder forebyggende ind i sagerne, så professionelle og forældre får redskaber og handlemuligheder til at støtte barnet så tidligt som muligt. 

For at indsatsen får de bedste kår for barnet, er det vigtigt at de professionelle og forældrene arbejder tæt sammen. 

Den fysioterapeutiske indsats koordineres med de øvrige faggrupper i Trivsel og Læring (PPR) og eksterne samarbejdspartnere, herunder sundhedsplejen. 

Fysioterapeuterne har udarbejdet nogle pjecer, hvor du kan læse mere om emnerne

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)