Familieskolen

Familieskolen er et familie-undervisningstilbud til børnefamilier.

Familieskolen er et tilbud, der retter sig mod børn på 0- 6. klassetrin, som har brug for udvikling og forandring for at komme til at trives bedre i skolen.

Dette gøres ved samarbejde mellem forældre, skole og Familieskole.

Familieskolen tilbyder forløb på cirka 18 uger. Familierne skal være i Familieskolen tirsdag og onsdag, mens barnet skal gå i sin klasse på hjemskolen mandag, torsdag og fredag. 

Man kan som forældre søge om økonomisk kompensation for et evt. løntab.

Der kan være op til 9 familier ad gangen på Familieskolen. Det gør, at forældrene får mulighed for at støtte sig til hinanden og drage nytte af hinandens erfaringer.

Det er Trivsel og Lærings (PPR) familievejledere, familierne møder på Familieskolen. 

Læs mere 

Spørgsmål kan rettes til Nete Fisker 21 80 92 72, Helle Rosenløv 51 92 60 56, Pernille Wieland 22 53 70 08.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)