Elever, der anbringes i Norddjurs Kommune

Procedure i forbindelse med etablering af undervisningstilbud til børn og unge (6-16 år) fra andre kommuner, som anbringes i Norddjurs Kommune.

I forbindelse med anbringelse af børn og unge i dagbehandlingstilbud i Norddjurs Kommune skal anbringende kommune, ifølge lovgivningen, underrette anbringelseskommunen forud for anbringelsen med henblik på at etablere en faglig dialog forud for visitationen til barnets kommende undervisningstilbud.

Dette skal foregå sideløbende med, og senest ved indskrivning af barnet/den unge på anbringelsesstedet. Undervisningstilbuddet skal således indgå i grundlaget for valg af opholdssted.

Som grundlag for vurdering af relevant undervisningstilbud henvises til følgende skema, som bedes blive fremsendt sammen med barnets PPR journal til administrativ sagsbehandler Rikke Munk Mathiesen på mail rmr@norddjurs.dk eller på adressen Trivsel og læring (PPR), Torvet 3, 8500 Grenaa, Norddjurs Kommune.

Kontaktboks

Rikke Munk Mathiesen
Administrativ sagsbehandler
Trivsel og Læring (PPR)