Takster for dagtilbud 2022

 • Dagpleje 2.887,00 kr. pr. måned i 12 måneder
 • 0-2 år 3.189,00 kr. pr. måned i 12 måneder

 • 3-6 år 1.743,00 kr. pr. måned i 12 måneder
 • 0-2 år: 1.858,00 kr. pr. måned i 12 måneder

 • 3-6 år: 1.015,00 kr. pr. måned i 12 måneder

 • Dagpleje: 1.804,00 kr. pr. måned i 12 måneder

OBS: Deltidspladsen er på 30 timer om ugen, og er et tilbud til forældre der har barsels/forældreorlov.

 • Anholt 85%: 1.494,00 kr. pr. måned i 12 måneder

 • Anholt skolebørn: 1.543,00 kr. pr. måned i 12 måneder

 • 4. klasse Anholt: 772,00 kr. pr. måned i 12 måneder
 • TSFO: 1.743,00 kr. pr. måned i 12 måneder

 • SFO: 1.929,00 kr. pr. måned i 11 måneder

 • SFO ifm. Specialundervisning: 1.929,00 kr. pr. måned i 11 måneder

 • Juniorklub: 654,00 kr. pr. måned i 11 måneder

 • Juniorklub ifm. Specialundervisning: 654,00 kr. pr. måned i 11 måneder


- Enkelte skoler/områder som ikke har juniorklub, tilbyder SFOII tilbud for 5. og 6. klasses elever. Taksten er 329,00 kr. pr. md. i 11 mdr. for et morgenmodul. 654,00 kr. pr. md. i 11 mdr. for et eftermiddagsmodul. 983,00 kr. pr. md. i 11 mdr. for heldagspasning. Forældre skal være opmærksomme på, at hvis der ønskes pasning på skolefridage, skal barnet være tilmeldt heldagspasning. 

- Børn der går i juniorklub kan tilvælge et morgenmodul. Pasningen vil foregå i skolernes SFO. Taksten er 329,00 kr. pr. md. i 11 mdr. Der kan ikke søges økonomisk friplads til børn i klubtilbud.