Klima og Grøn Omstilling

Den grønne omstilling er nødvendig, og ligesom i resten af samfundet er dette på dagsordenen i Norddjurs Kommune.

Nyheder og pressemeddelelser

Vær opmærksom på digital svindel

Banker og offentlige myndigheder vil ikke uopfordret bede dig om at overføre penge eller om dine personlige oplysninger over mail, SMS eller opkald.

Digitale svindlere udgiver sig ofte for at være fra banken eller en myndighed, når de forsøger at lokke personlige oplysninger ud af borgere. Svindlerne kan virke troværdige og være svære at gennemskue.

Hvis banker og offentlige myndigheder har brug for dine personlige oplysninger, vil de kontakte dig gennem Digital Post eller din netbank og henvise til selvbetjeningsløsninger. De vil altså ikke række ud til dig uopfordret over mail, SMS eller opkald med det formål at bede dig om at overføre penge eller om dine personlige oplysninger.

Læs mere på:

Sikkerdigital.dk

Høringsperiode til budget 2024 er lukket

 Økonomiudvalget har behandlet 1. behandlingsbudgettet den 1. september 2023.

I den forbindelse har det været muligt at indsende høringssvar via kommunens hjemmeside frem til 15. september 2023 kl. 10.00

Læs de indkomne høringssvar

Bemærk: Lukketid og ændrede telefontider

Bemærk: Ændrede telefontider i Visitationen

Fra 1. september ændres telefontiden i Visitation og holder lukket om onsdagen.

De øvrige dage mandag, tirsdag, torsdag, fredag er der åbent kl. 8-12.

Modtag mail ved nyhed

Vil du modtage en mail, når der er nyt på norddjurs.dk, så indtast din mail her.

Felter med (*) skal udfyldes

Høring om Norddjurs Kommunes reviderede Plan- og Udviklingsstrategi

Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi fastlægger den politiske retning for, hvordan politikerne prioriterer og sikrer en langsigtet udvikling i kommunen.

Alle har mulighed for at læse og kommentere på Plan- og Udviklingsstrategien i en åben høringsperiode, inden den bliver endeligt vedtaget af politikerne.

Læs mere om plan- og Udviklingsstrategien

Ændring af børnehavealderen

Kommunalbestyrelsen har den 22. august 2023 vedtaget at ændre børnehavealderen fra 3 år til 3,1 år gældende fra den 1. januar 2024.

Det betyder, at børn der er født fra den 1. januar 2021 og frem, som hovedregel, skal i børnehave den første i måneden, efter de bliver 3 år, hvor det hidtil har været den 1. i den måned barnet fylder 3 år.

Du kan læse mere om, hvorfor børnehavealderen er blevet ændret, samt hvad du som forælder skal gøre i følgende informationsbrev.

Aktuelle offentliggørelser og høringer

Ved offentliggørelser og høringer har du mulighed for at gøre opmærksom på dine synspunkter.

Gå til aktuelle offentliggørelser og høringer